Bytové družstvo Laurinova 3

SVJ Domu U Kasáren 1377 a 1378

     Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Vyjma činnosti uvedené v předchozí větě může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a za podmínek stanovených zákonem může provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k předchozím jmenovaným činnostem činnosti pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.


     Základní členský vklad pro každého člena družstva činí 2.500,- Kč. Každý člen družstva je povinen uhradit základní členský vklad před vznikem členství v družstvu jako podmínku vzniku členství.BD Laurinova 3