EPS

Elektronický Přístupový Systém- čipy slouží pro otevírání vchodových dveří a vstup do garáží

- ovladače jsou pro otvírání garážových vrat, jedno tlačítko na vjezd, druhé pro výjezd

- čipy/ovladače jsou určeny výhradně pro používání členy BD nebo vlastníky jednotek, jejich rodinnými příslušníky a členy společné domácnosti

- použití čipu nebo ovladače je zaznamenáváno

- ztracené/ukradené čipy nebo ovladače bezodkladně nahlaste na email: druzstvo(zavinac)ukasaren(tecka)org

- ztracené/ukradené/poškozené/nefunkční čipy nebo ovladače je možné vyměnit/nahradit

- výměnu baterie v dálkovém ovládání si zajišťuje každý uživatel sám a na své náklady

- vydání náhradního čipu nebo ovladače může být zpoplatněno

- po 1. 7. 2013 čipy úplně nahradí klíče od vchodů a nové ovládače nahradí ty staré, tedy od 1. 7. 2013 již nebude možné použití klíčů nebo starých dálk.ovládání

- celý systém je chráněn proti přerušení přívodu el.energie záložním zdrojem napájení
Výměnu starých dálkových ovladačů od garážových vrat a výdej čipů zajišťuje BD Laurinova III . Čipy a ovladače budou vydávány nájemníkům resp. vlastníkům dle evidence příslušného BD. Za evidenci odpovídají představenstva resp. předsedové jednotlivých družstev a nesrovnalosti v evidenci není z kapacitních důvodů možné řešit při výdeji čipů a výměně ovladačů!


Pro snadnější evidenci pro případ ztracení čipu/ovládače důrazně doporučujeme, abyste si poznamenali ke každému čipů nebo ovladači jeho číslo a jméno uživatele v rámci Vaší rodiny/domácnosti.