Informace pro členy BD a SVJ.

 

Bytové Družstvo Laurinova III

Co je BD Laurinova III


    Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Vyjma činnosti uvedené v předchozí větě může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a za podmínek stanovených zákonem může provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k předchozím jmenovaným činnostem činnosti pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.

  Základní členský vklad pro každého člena družstva činí 2.500,- Kč. Každý člen družstva je povinen uhradit základní členský vklad před vznikem členství v družstvu jako podmínku vzniku členství.


Foto z výstavby

Foto z výstavby

Foto z výstavby

Galerie

Současný stav

SVJ Domu U Kasáren 1377 a 1378